• Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!

 • Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak! (Buhari, Büyü, 23)

 • Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Bakara Suresi - 272. Ayet

 • Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe'' Suresi - 39. Ayet

 • Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın. (Buhâri, İmân, 41)

 • İşciye ücretini alınteri kurumadan veriniz!

 • İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin!

 • Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırman sadakadır. (Tirmizi, Birr, 36)

 • Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1)

 • Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke''de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ''be''dir. Al-i imran 96.Ayet

 • Zor zamanlarda duasının kabul edilmesini isteyen kişi, rahat zamanında çokça dua etsin. (Tirmizi, Deavât,9)

 • Ey iman edenler! Kendinizin, anne babanızın ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Nisa Suresi - 135. Ayet

 • Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. Bakara uresi - 276. Ayet

 • Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Buhari, Edeb, 27)

 • Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! (Ankebût Suresi 64. Ayet)