• Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed''i) bir gece Mescid-i Haram''dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa''ya götüren Allah''ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsrâ Sûresi, 1