• Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır. (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

  • Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.

  • Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır

  • Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer-yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir. (İbn Mâce, Mesâcid, 19)

  • Yüce Allah şöyle buyurdu: Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur. (Ebû Dâvûd, Salât, 9)

  • Namaz, devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza devam etmeyenin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacak, o kişi kıyamette Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef’le beraber olacaktır. (İbn Hanbel, II, 169)

  • Her namazdan sonra otuz üçer defa sübhânallah, el-hamdü lillâh ve Allahu ekber deyiniz.