• Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır. (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

 • Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.

 • Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır

 • Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer-yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir. (İbn Mâce, Mesâcid, 19)

 • Yüce Allah şöyle buyurdu: Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur. (Ebû Dâvûd, Salât, 9)

 • Namaz, devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza devam etmeyenin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacak, o kişi kıyamette Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef’le beraber olacaktır. (İbn Hanbel, II, 169)

 • Her namazdan sonra otuz üçer defa sübhânallah, el-hamdü lillâh ve Allahu ekber deyiniz.

 • Bir Müslüman, vakti geldiğinde güzelce abdest alıp, kendisini Allah’a vererek rükû (ve secdesiyle) farz namazı kıldığında, -büyük günah işlemedikçe- bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu, her zaman için böyledir.(Müslim, Tahâret, 7)

 • Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği (günahlar) o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır. (Buhârî, Vudû’, 24; Müslim, Tahâret, 5)

 • Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir. (Müslim, Tahâret, 14)

 • Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır... (Buhârî, Salât, 36)

 • Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz. (Müslim, Salât, 215)

 • Kul, namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece, Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında, Allah da ondan yüz çevirir. (Ebû Dâvûd, Salât, 160-161)

 • Namazda insan sözü konuşmak uygun olmaz. Namazda ancak tesbih ve tekbir getirilir ve Kur’an okunur. (Müslim, Mesâcid, 33)

 • Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun! Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder...’ (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19)

 • Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir. (Nesâî, Mesâcid, 14; İbn Hanbel, II, 320)

 • Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. (Buhârî, Ezân, 37; Müslim, Mesâcid, 285)

 • Yeryüzü (toprak) benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir. (Nesâî, Mesâcid, 42)

 • Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 31)

 • Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. (Tirmizî, Tahâret, 1)

 • Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. (Buhârî, Ezân, 18)

 • Fâtiha’yı okumayanın namazı yoktur. (Buhârî, Ezân, 95)

 • “Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veya birlikte iki rekât namaz kılarlarsa zâkirîn ve zâkirâtın (Allah’ı çokça anan erkekler ve hanımların) arasına yazılırlar. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18)

 • Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah’ın koruması altındadır. (Müslim, Mesâcid, 262)

 • Sabah namazının iki rekât sünneti, dünyâdan ve dünyâdaki her şeyden daha hayırlıdır. (Müslim, Salâtü’l Müsâfirîn, 96)

 • Allah size bir namaz ihsan etti. O namaz, sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır. O, vitirdir. Onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu (sabah namazı vaktinin girişi) arasına koydu. (Ebû Dâvûd, Tefrî‘u Ebvâbi’l-Vitr, 1)

 • Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. (İbn Mâce, İkâmet, 93)

 • İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki (sevabı) bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve (sonunda) kura çekerlerdi... (Buhârî, Ezân, 9; Müslim, Salât, 129)

 • Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir. (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249)