• Allah''a ve Resûl''üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet

 • De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zümer Suresi - 53 . Ayet

 • Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever

 • Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler. Âl-i İmrân Suresi - 160 . Ayet

 • Kur''an, inananlar için bir rehber ve şifadır. Fussilet Suresi - 44 . Ayet

 • Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah’a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Âl-i imrân Suresi - 130. Ayet

 • Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık (İsrâ 17 / 70).

 • Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır (Âl-i İmrân 3 / 19).

 • Hakk’a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler (Rûm 30 / 30)

 • Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin. (Buharî, el-Edebül-Müfred s. 168)

 • Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o müslüman için sadaka olur. (Müslim, Müsâkât, 10) Hadis-i Şerif

 • Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır. (Müslim, Müsâkât, 7)

 • İnsanı helâka sürükleyen yedi şeyden biri de, fâiz yemektir. (Buhari, Tıb 48)

 • Ey insanlar! Allah’a karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin! (İbn Mâce, Ticaret, 2.)

 • Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar (dosdoğru kimseler) ve şehitlerle beraberdir. (Tirmizî, Büyû’, 4)