• 1 Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm.

 • 2 Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun!

 • 3 Yarattıklarının sayısınca, zatını hoşnut edecek kadar, arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

 • 4 Evden Çıkarken Okunacak Dua

 • 5 Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm

 • 6 Helaya Girince Okunacak Dua

 • 7 Heladan Çıkınca Okunacak Dua

 • 8 Abdest Alınca Okunacak Dua

 • 9

 • 10 Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim

 • 11 Subhânallâhi ve Bihamdihi

 • 12 Müezzin “Allahuekber Allahuekber” deyince, sizden birisi “Allahuekber Allahuekber” diye karşılık verse

 • 13 Peygamber Efendimiz Sabah namazını kılıp selam verdikten sonra şöyle dua ederdi

 • 14 Estağfirullahe ve etûbu ileyh

 • 15

 • 16 Sizden biri yemek yediğinde Bismillah desin.

 • 17

 • 18 Seyyidü’l-istiğfar

 • 19 Ezan Duası

 • 20 Yunus Peygamberin balığın karnında yaptığı dua

 • 21

 • 22 Sabah ve akşam Felak ve Nâs suresiyle birlikte İhlâs suresini oku

 • 23

 • 24 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

 • 25 Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneh ve kınâ azâbe’n-nâr

 • 26 Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr

 • 27

 • 28 Elbise Giyerken okunacak Dua

 • 29 Eve Girince Okunacak Dua

 • 30 Biriniz mescide girdiğinde (öncelikle) Nebî’ye sallallahu aleyhi vesellem selam versin.

 • 31 Biriniz mescidden çıkarken Nebî’ye (sallallahu aleyhi vesellem) selam versin

 • 32 Allahım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinin şerrinden Sana sığınırım

 • 33 Haşr suresini okumanın Fazileti ( Hüvellâhüllezî ile başlayan ayetler )

 • 34

 • 35 Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa

 • 36 Âmenerrasûlü okumanın Fazileti Bakara Suresi’nin son iki ayeti 285 ve 286. ayetleri

 • 37 Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim

 • 38 Allah’tan dünya ve ahiret için afiyet isteyin

 • 39 Sübhânallâhi ve bi-hamdihi Sübhânallâhi’l-azîm

 • 40 Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim

 • 41 Dünya ve ahiret saadeti duası

 • 42 Rızık ve kanaat duası

 • 43 İstikamet Duâsı

 • 44 Bağışlanma Duâsı

 • 45 İstiğna Duâsı

 • 46 İstiğfar Duâsı

 • 47 Mağfiret Duâsı

 • 48 İlim Duâsı

 • 49 Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlâkımı da güzelleştir

 • 50 Borç ve Musibetten Sığınma Duâsı

 • 51 Komşu Duâsı

 • 52 Rıza Duâsı