• İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? (Kıyâme 75 / 36)

 • Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın (Nisâ 4 / 145).

 • Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. (Ra‘d 13 / 28

 • Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. (Bakara 2 / 222).

 • Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, zira bir gün ondan nefret edebilirsin. Kızdığın kimseye de ölçülü kız, zira bir gün onu sevebilirsin. (Tirmizi, Birr, 60)

 • Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. (Buhârî, Edeb 44)

 • Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. (Buhârî, Müsâkât, 9)

 • Allah’a yönelen, O’na ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir (Hac 22 / 31).

 • De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler (Neml 27 / 65).

 • Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir (Nahl 16 / 99-100)

 • İnsanların arasını bozmak için laf götürüp getiren kimse cennete giremez. (Buhâri, Edeb, 50)

 • Müminler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler (Mü’minûn 23 / 1-3)

 • Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir (Nisâ 4 / 58)

 • İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. (Müslim, Zekât 69. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 64)

 • Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur (İsrâ 17 / 34)