• Allahım! Ümmetim için (günün) erken vakitlerini bereketli kıl!

 • Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde yüz defa Allaha istiğfar ederim

 • Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım

 • Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın

 • İçinizden İslâmı güzelce yaşayan kimseye, yapacağı her bir iyiliğe karşılık on mislinden yedi yüz katına kadar sevap yazılır; yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli yazılır. Hadis

 • Âdemoğlu, Malım, malım! der. Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip (âhirette karşılığını almak üzere) önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır

 • Bir milletin içinde zinâ, fuhuş ortaya çıkıp nihâyet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka aralarında vebâ salgını ve daha önceki milletlerde vukû bulmamış başka hastalıklar yayılır.

 • nahl suresi 90. ayet

 • Dua

 • Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Hadis

 • Şüphesiz ki Allah, yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

 • İntihar etmek hakkında Hadis

 • Bir Hadis

 • Biriniz yemek yiyeceği zaman

 • Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Hadis