• Malının zekâtını verdiğin zaman, üzerine gereken borcunu (fakirlerin sendeki hakkını) ödemiş olursun. - Hadis-i Şerif (Tirmizî, Zekât, 2)

 • Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir. (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

 • Mazlumun bedduasından sakının, çünkü Allah ile mazlum arasında perde yoktur. B1496 Buhârî, Zekât, 63

 • Her iyilik bir sadakadır. Hadis-i Şerif (Buhari, Edeb, 33; Müslim, Zekat, 52)

 • İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak sadakadır. Müslim, Zekât 56

 • Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter. Ebû Dâvûd, Zekât, 45

 • Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin ve giyinin! Nesâî, Zekât, 66

 • Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. (Tirmizî, Birr, 75)

 • Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

 • Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir. (Tirmizî, Vitr, 21)

 • Bir kimse bir ağaç dikse,o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır... Hadis-i Şerif (Müsned)

 • İyilik, güzel ahlâktır; kötülük ise, vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Hadis-i Şerif Müslim, Birr, 15

 • Geçmiş olsun. Hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah

 • Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Hadis-i Şerif / Ebû Dâvûd, Edeb, 61

 • İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. Hadis-i Şerif (İbn Mâce, Ruhûn, 4)

 • Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. - Hadis-i Şerif - Müslim, Zekât, 124

 • Temizlik imanın yarısıdır.

 • Aldatan bizden değildir.

 • Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir… Hadis-i Şerif / Müslim, Îmân, 65

 • Kuşkusuz sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler. Tirmizî, Zekât, 28

 • Sözün en güzeli Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir. Hadis-i Şerif - Nesâî, Îdeyn, 22

 • Evlâdım! Eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Tirmizî, İlim, 16

 • .Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır. Hadis-i Şerif - Tirmizî, Radâ, 11

 • Allah''ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Müslim, Zikir, 72

 • Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O kalptir. Buhârî, Îmân, 39

 • İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır: Sağlık ve boş vakit Buhâri, Rikâk, 1 Hadis-i Şerif

 • Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i Şerif Ebû Davûd, Tatavvu, 27

 • Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Hadis-i Şerif Tirmizî, Birr, 33

 • Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah''ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti. Hadis-i Şerif Muvatta'' , Kader, 3

 • Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah''tan korkunuz... Hz. Muhammed (s.a.v)

 • Nerede olursan ol, Allah''a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran! Hadis-i Şerif - Tirmizî, Birr, 55

 • Sizin en hayırlınız, Kur''an''ı öğrenen ve öğretendir. Hz. Muhammed (sav)

 • Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Hz. Muhammed (sav)

 • Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

 • Allah Teâlâ bu konuşamayan hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor!.. Hadis-i Şerif

 • Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter

 • Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin

 • Allah, sizin sûretlerinize (dış görüntünüze) ve mallarınıza bakmaz! Fakat sizin (ihlâs ve takvâ bakımından) kalplerinize ve amellerinize bakar. (Müslim, Birr, 34)

 • Öyle bir zaman gelecek ki o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak: Helâl para, cân u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir Sünnet-i Seniyye. (Heysemî, I, 172)

 • Akrabâsıyla ilgisini kesen kimse, cennete giremez. (Buhârî, Edeb, 11)

 • Ey iman edenler...Birbirinizin kusurlarını araştırmayın... Hucurât Suresi 12. Ayet

 • Namaza durduğunda sanki son namazın gibi kıl İbn-i Mâce, Zühd, 15.

 • Lût kavminin işini (livâta) yapan mel’ûndur (lânetlenmiştir). Hadis-i Şerif (Tirmizî, Hudûd, 24/1456)

 • Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını söyleyiniz. Hadis-i Şerif

 • Bir kimse kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman melekler, ''âmin, aynısı sanada verilsin'' diye dua ederler. Hadis-i Şerif

 • Zenginliğin hayırlısı, gönül zenginliğidir.

 • Pişmanlığın Kötüsü, Kıyamet Günündekidir.

 • Mes''ûd kişi, kendisinden başkasnın halinden ibret alandır.

 • Hangi amel Daha hayırlıdır ?

 • Veren el alan elden üstündür.

 • Kişi sevdiğiyle beraberdir.

 • İnsan Ölünce, üç ameli dışında bütün amellerinin sevâbı kesilir:

 • Rasûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.

 • Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.” Hadis-i Şerif

 • Bir erkek, yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Hadis-i Şerif

 • Hiçbiriniz,yanında mahremi bulunmayan bir kadınla başbaşa kalmasın. Hadis-i Şerif

 • Evleniniz , boşanmayınız!.. Zira boşanmadolayısıyla arş titrer... Hadis-i Şerif

 • Ne kötü bir düğündür ki oraya varlıklılar, imkan sahipleri çağrılır; garipler, yalnızlar, kimsesizler çağrılmaz. Hadis-i Şerif

 • Şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Hadis-i Şerif

 • Dünyaya gönül bağlama ki, Allah seni sevsin. İnsanların eline bakma ki, halk seni sevsin. Hadis-i Şerif

 • Ademoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Hadis-i Şerif

 • Yanında benim adım anılıp da bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün. Hadis-i Şerif

 • Alışveririşinde ve vorcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye, ALLAH RAHMET ETSİN. Hadis-i Şerif

 • Allahım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Hadis-i Şerif