• Cihadı alnımızın çatına vurduk! ve her sabah Şehadet koyduk duamızın başına! - Cahar Dudayev