• Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder. (Tirmizî, Sıfatü''l-kıyâme, 54)

 • Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter… (Müslim, Birr, 32)

 • Allah şöyle buyurur: Kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Ve bana dua ettiğinde ben onunla beraberim. (Müslim, Zikir, 19)

 • Yüce Allah şöyle buyurur: Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın! Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapamazsa onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu on kat yazın!’ (Müslim, Îmân, 203)

 • Arabozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. (Tirmizî, Birr, 41)

 • Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçakgönüllü, zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. (Buhârî, Edeb, 61;Müslim, Cennet, 46)

 • Mâlâyânîyi (faydasız söz ve lüzumsuz işleri) terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. (Tirmizî, Zühd, 11; Muvatta'', Hüsnü''l-hulk, 1)

 • Allah''a ve âhiret gününe inanan kişi, ya hayır söylesin ya da sussun... (Müslim, Îmân, 74)

 • Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir (Buhârî, Îmân, 4; Müslim, Îmân, 65)

 • Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar, Allah''ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah''ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimsedir. (Buhârî, Zekât, 5)

 • Müslüman, Müslüman''ın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz… (Tirmizî, Birr, 18)

 • Kim (işlediği hayrı şöhret için) insanlara duyurursa, Allah onun (gizli işlerini) duyurur. Kim de (herhangi bir hayrı) gösterişçe yaparsa, Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır. (Buhârî, Rikâk, 36; Müslim, Zühd, 47)

 • Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. (Müslim, Birr, 34)

 • Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır... (Ebû Dâvûd, Talâk, 10-11; Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1)

 • Birilerine bir yüzle, birilerine de başka bir yüzle gelen ikiyüzlü kişi, insanların en kötülerindendir. (Müslim, Birr, 98)