• İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.

 • İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah''ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.

 • Kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir,...

 • Vallahi, âhiretin yanında dünya(nın konumu)....

 • Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin....

 • Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız....

 • akîka kurbanı

 • Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir.

 • Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, ona cennet vardır.

 • Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.

 • Yüce Allah''a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri, boşanmadır.

 • Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir...

 • Herhangi bir kadın, geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse, cennetin kokusu ona haram olur!

 • Mümin, mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin; çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir.

 • Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.