• 1 - Bu faydalı iş sayesinde o adam, Cennete girdi

 • 2 - İki nimet vardır ki

 • 3 - Bir Müslüman, hasta bir kardeşini sabahleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur

 • 4 - Bir kişinin din kardeşini hor görüp küçümsemesi kendisine günah olarak yeter.

 • 5 - Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

 • 6 - Aranızda selamı yayınız

 • 7 - Gerçek babayiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendisine hakim olabilendir.

 • 8 - Kardeşine karşı göstereceğin tebessümün bir sadakadır.

 • 9 - Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez...

 • 10 - Büyük günahların en ağırı...

 • 11 - İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır

 • 12 - Allah''ın davranışından hoşnut kalarak bağışladığı kişi

 • 13 - Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.

 • 14 - Cennet annelerin ayakları altındadır.

 • 15 - Kıyamet günü kulun ilk hesap vereceği iş namazdır.

 • 16 - Allah''ın en sevdiği iş, az da olsa devamlı olanıdır

 • 17 - Allah''a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin

 • 18 - Size sevap olarak oruç, namaz ve zekattan daha hayırlı bir iş.

 • 19 - Hiç bir insan, kendir elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yiyemez

 • 20 - İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O sağlam ve temiz olursa...

 • 21 - Allah''ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru!

 • 22 - Müminin durumuna gıpta edilir. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir

 • 23 - İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk satanla demircinin körüğünü çeken insan gibidir..

 • 24 - Münafığın alâmeti üçtür.

 • 25 - Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan, kurt, kuş yerse bunlar o Müslüman için sadaka olur.

 • 26 - Mümin bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.

 • 27 - Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız

 • 28 - Allah yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder

 • 29 - Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin..

 • 30 - Kul hastalanınca Allah, ona iki melek gönderir

 • 31 - Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize hürmet etmeyen bizden değildir.

 • 32 - Cennette birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür..

 • 33 - Kul, başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır...

 • 34 - Verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah''ın yanında nurdan yapılmış yüksek koltuklar üzerinde otururlar.

 • 35 - Müslüman olan ve kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah''ın kendisine verdiği nimetlere şükredip yetinmeyi bilen kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir.

 • 36 - Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı, küfretmeyi ilk başlatan kişiye yazılır.

 • 37 - İmandan sonra güzel davranışların en üstünü, insanlara karşı sevgi beslemektir.

 • 38 - Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever.

 • 39 - Ahiret hayatı bir deniz gibi, dünya hayatı ise bir damlacık su gibidir..

 • 40 - Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir...