• İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir! Hadis-i Şerif

  • Zaferin sırrı, Hz. Peygamber (s.a.v.)‘in izini takip etmektir.. Fatih Sultan Mehmed Han

  • İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir! Hadis-i Şerif