• Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez (En‘âm 6 / 160)

  • Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır. (Yûnus 10 / 26)

  • Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. İsrâ Suresi - 37 . Ayet

  • Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. (İbn Hanbel, II, 400)

  • Kul, ana ve babasına duâyı unuttuğu zaman rızkı kesilir, yani bereketi gider. (Ali el-Müttakî, no: 45556)

  • (Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır... (Nesâî, Muhârebe, 2)

  • Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür.

  • Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse..