• Bugün talebelik, artık ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır. Nurettin Topçu

  • Medeniyet satın alınır zannettik; elbiseyi aldık, insanı göremedik. Nurettin Topçu

  • Varlığından çıkarak tekniğe, maddeye ve makineye sığınan insanlığın bu hoyrat ve zalim unsurlardan amansız silleyi yedikten sonra Allah’a doğru kaçacağı uzak görünmüyor. Nurettin Topçu

  • Hakkın çiğnendiğine inanılan yerde ne ahlak kalır ne de insanlık. Nurettin Topçu

  • Talebe, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır, gayesi manevî olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır, mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil. Nurettin Topçu

  • Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir; davamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır. Nurettin Topçu