• Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de Ey insan! Bu, öteden beri kaçtığın şeydir. denir. (Kaf, 19)

 • O gün ki ne mal fayda verir ne de evlat!

 • Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. Âl-i İmrân Sûresi, 38

 • O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117

 • Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurât Sûresi, 10

 • Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alak dan yarattı. Alak Sûresi, 1-2

 • Allah işini güzel yapanları sever. Âl-i İmrân Sûresi, 148

 • Hayır işlerinde yarışınız.. Bakara 148

 • Ölçü ve tartıya hile karıştıranların vay haline! - Mutaffifîn Sûresi 1. Ayet

 • Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ahzâb Sûresi, 2

 • O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Nahl Sûresi, 12. Ayet

 • De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Âl-i İmrân Sûresi, 29

 • Hâlâ mı Allaha tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mâide Sûresi, 74

 • Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Âl-i İmrân Sûresi, 92

 • Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. İsrâ Sûresi, 37

 • Kim Allah''a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir. Âl-i İmrân Sûresi, 101

 • Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. İnsân Sûresi, 26

 • Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Bakara Sûresi, 186

 • Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hûd Sûresi, 115

 • Allah''''ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Sûresi, 10

 • “Mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak edenler için Rableri katında ecirler vardır; onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” Bakara, 2/274

 • Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Talâk Sûresi, 7

 • Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al. A''râf Sûresi, 126

 • Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Al-i İmrân, 3/92

 • Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Âl-i İmrân Sûresi, 8

 • Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. A''râf Sûresi, 55

 • Allah''a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Ahzâb Sûresi, 3

 • Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru… Âl-i İmrân Sûresi, 16

 • Şüphesiz yerde ve gökte Allah''a hiçbir şey gizli kalmaz. Âl-i İmrân Sûresi, 5

 • O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. A''lâ Sûresi, 2

 • Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Alak Sûresi, 8

 • Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü''minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe Sûresi, 128

 • Yüce Rabbinin adını tespih et. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. A''lâ Sûresi, 1-2

 • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. İbrâhîm Sûresi, 40

 • Kim Allah''a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah''ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisâ Sûresi, 69

 • Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Âl-i İmrân Sûresi, 193

 • İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Sûresi, 195

 • Rabbinin rızasına ermek için sabret. Müddessir Sûresi, 7

 • Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisâ Sûresi, 99

 • Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Alak Sûresi, 8

 • Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al. A''râf Sûresi, 126

 • Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru Bakara Sûresi, 201

 • Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru Bakara Sûresi, 201

 • Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Enbiyâ Sûresi, 16

 • Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır Kehf Sûresi, 10

 • De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah''ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer Sûresi, 53

 • Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Sûresi, 19

 • Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah''ındır. Dönüş de ancak Allah''adır. Nûr Sûresi, 42

 • Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla. İbrâhîm Sûresi, 41

 • Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. A''râf Sûresi, 199

 • Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Âl-i İmrân Sûresi, 92

 • Başarım ancak Allah''ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Hûd Sûresi, 88

 • Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Duhâ Sûresi, 1-2-3

 • Allah''ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Sûresi, 10

 • Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr Sûresi, 99

 • Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kamer Sûresi, 49

 • İşte onlar Rab''lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Bakara Sûresi, 5

 • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. İbrâhîm Sûresi, 40

 • Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Duhâ Sûresi, 4

 • İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar içindir. Ra''d Sûresi, 29

 • Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al. Arâf Sûresi, 126

 • Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Nahl Sûresi, 47

 • Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah''ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi, 45

 • Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Alak Sûresi, 8

 • Allah''tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nisâ Sûresi, 106

 • Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah''ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer Sûresi, 53

 • O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise O''nu vekil edin. Müzzemmil Sûresi, 9

 • Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme! Ancak, Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır de. Kehf Sûresi, 23-24

 • Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Nahl Sûresi, 3

 • Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mümtehine Sûresi, 5

 • Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla. İbrâhîm Sûresi, 41

 • Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Hûd Sûresi, 112

 • Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. A''râf Sûresi, 199

 • Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz A’râf, 7/23

 • Ey iman edenler! Allah''a içtenlikle tevbe edin Tahrîm, 66/8.

 • Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Sûresi, 286

 • Ey iman edenler! Allah''ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tespih edin. Ahzâb Sûresi, 41-42

 • Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Yûsuf Sûresi, 101

 • Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Nahl Sûresi, 3

 • Allah''ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Sûresi, 10

 • Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. Lokmân Sûresi, 10

 • Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (yani İslam''a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. Bakara, 208

 • İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ra''d Sûresi, 29

 • Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah''ın ve Resûlü''nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız. Enfâl Sûresi, 24

 • Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah''ın şanı yücedir! Siz yalnız O''na döndürüleceksiniz. Yâsîn Sûresi, 83

 • Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah''tan bağışlama dilerse, Allah''ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Nisâ Sûresi, 110

 • Ey insanlar! Şüphesiz Allah''ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın. Fâtır Sûresi, 5

 • Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah''a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Fussilet Sûresi, 36

 • Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Zümer Sûresi, 62

 • Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Hûd Sûresi, 112

 • O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah''tır. Güzel isimler O''nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O''nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Haşr Sûresi, 24

 • Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Lokmân Sûresi, 28

 • Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Mümtehine Sûresi, 4

 • Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Tâhâ Sûresi, 25-26

 • Başarım ancak Allah''ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Hûd Sûresi, 88

 • Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rûm, 30/21.

 • O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117

 • Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al! A''râf Sûresi, 126

 • Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla. İbrâhîm Sûresi, 41

 • Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Yûnus Sûresi, 5

 • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. İbrâhîm Sûresi, 40

 • O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkân Sûresi, 47

 • Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah''tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Sûresi, 153

 • Şüphesiz, Allah''ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. A''râf Sûresi, 56

 • Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Âl-i İmrân Sûresi, 139

 • Şüphesiz Allah katında din İslam''dır. Âl-i İmrân Sûresi, 19

 • Ey iman edenler! Allah''ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tespih edin. Ahzâb Sûresi, 41-42

 • Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir. Lokmân Sûresi, 17

 • Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Bakara Sûresi, 270

 • Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma. A''râf Sûresi, 205

 • Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Bakara Sûresi, 128

 • Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirâh Sûresi, 5

 • İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara, 195

 • Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin. Nûr Sûresi, 56

 • Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak, namaz kılanlar başka. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. Meâric Sûresi, 19-20-21-22-23

 • Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Sûresi, 19

 • Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir. İsrâ Sûresi, 66

 • Ey iman edenler! Allah''ı çokça zikredin. Ahzâb Sûresi, 41

 • O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. Secde Sûresi, 7

 • Kim Rasul''e itaat ederse, Allah''a itaat etmiş olur. Nisâ Suresi 80. Ayet

 • ...Cehennem ateşi daha sıcaktır! Keşke anlasalardı! Tevbe Suresi 81.Ayet

 • Her kim zerrekadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Zilzâl Suresi - 7-8 . Ayet

 • De ki: Allah''a ve Rasûlü''ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet

 • İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden herkesin vay haline! Hümeze suresi 1. Ayet

 • Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Zilzâl Sûresi, 7

 • Allâh''ın nimetlerini sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz! İbrahim Suresi 34. Ayet

 • İnsanlara güzel söz söyletin Bakara Suresi 83. Ayet

 • O Hâlde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.

 • Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır. Ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. Ayet

 • ...Allah''tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe Suresi 119. Ayet

 • Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin! Bakara Suresi 168. Ayet