• Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. (Tirmizî, Savm 82)

 • Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…(Heysemî, c. III, sf. 141)

 • Kim inanarak ve karşılığını Allah''tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, İman, 28)

 • Sahura kalktığımızda Teheccüd namazı kılmayı unutmayalım.

 • Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, ''Ben oruçluyum'' desin. (Buhârî, Savm, 2.)

 • Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır. (İbn Mâce, Sıyâm, 21)

 • Şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennem ateşinden) azat edilenler vardır. Bu (azat etme işlemi Ramazan''da) her gece olur. (İbn Mâce, Sıyâm, 2)

 • Ramazan ayı

 • Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah''ın ihtiyacı yoktur! (Buhârî, Savm, 8)

 • Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesâî, Sıyâm, 5)

 • Sahura kalkın. çünkü sahurda bereket vardır. (Müslim, Sıyâm, 45)

 • Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. (İbni Mâce, Sıyam:44)

 • Teheccüd Namazı

 • Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. (Buhârî, Savm 26, Eymân 15)

 • Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Îmân 37)