• Kulun, yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra O''na hamdetmesi, Allah''ın hoşuna gider. Hadis

 • Rasûlullah (s.a.v.) içki konusunda şu on sınıf kimseye lanet etti: (İçki yapmak için) meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.

 • Helâlinden ye ki duaların kabul olsun.

 • Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa bir vadi dolusu malı daha olmasını arzu eder. Âdemoğlunun gözünü ancak toprak doldurur. Allah tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder.

 • Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.

 • Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim.

 • Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur (İsrâ 17 / 34)

 • İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır (Rûm 30 / 39)

 • İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının… Hadis

 • Kim, görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa ...

 • Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin ikiyüzlüler olduğunu görürsün. Onlar, şunlara bir yüzle, bunlara diğer yüzle gelirler! Hadis

 • İnsan kibirle kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir. Hadis

 • Yediklerine (karşılık) şükreden kimse, sabrederek oruç tutan kimse gibidir. #Hadis

 • Allah’a ve âhiret gününe iman eden, komşusuna iyilik etsin

 • Münafığın alâmeti üçtür